Praca Breda

Praca Szklarnie

stanowisko: Praca Szklarnie

miejsce pracy: Breda / wszystkie / Polska


opis stanowiska

Poszukujemy osób do pracy Holandii. Praca w szklarniach dla osób równie¿ bez do¶wiadczenia. Mo¿liwo¶æ wyjazdu dla par.

Nie wymagamy znajomo¶ci jêzyka obcego.

Osoby zostan± oczywi¶cie odpowiednio przeszkolone na miejscu. ¦wietna praca dla osób, które chc± rozpocz±æ pierwsz± pracê za granic± i nie tylko.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na email: agbconsulting@wp.pl

wymagania

Wymagania:
- dyspozycyjno¶æ od zaraz i na okres minimum 3-mcy,
- energiczno¶æ w wykonywanej pracy,
- wytrwa³o¶æ,
- mile widziane do¶wiadczenie

oferowane warunki

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy m.in:
- atrakcyjne wynagrodzenie - stawki wiekowe
- opiekê polskiego opiekuna
- zakwaterowanie – wspó³finansowane przez pracodawcê
- ubezpieczenie
- transport z polski do Holandii

rodzaj pracy

Praca sta³a

Praca tymczasowa

nazwa firmy

AGBconsulting

brana

Praca fizyczna

dane kontaktowe

agbconsulting@wp.pl

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty