Praca CH FORUM GLIWICE

SPRZEDAWCA

stanowisko: SPRZEDAWCA

miejsce pracy: CH FORUM GLIWICE / ¶l±skie / Polska


opis stanowiska

Franczyzowy sklep multibrandowy specjalizuj±cy siê w pi¿amach, szlafrokach, koszulach nocnych, bieli¼nie, kostiumach k±pielowych, itp. poszukuje...
SPRZEDAWCA
Opis stanowiska:
- obs³uga klienta w zakresie sprzeda¿y w/w artyku³ów

wymagania

- wykszta³cenie minimum ¶rednie,
- umiejêtno¶æ obs³ugi komputera,
- mile widziane do¶wiadczenie w pracy w handlu

oferowane warunki

- natychmiastowe zatrudnienie
- pracê sta³± lub weekendow±
- rozwój zawodowy i szkolenia
- sta³e wynagrodzenie plus premia uzale¿niona od osi±ganych wyników

rodzaj pracy

Praca sta³a

Praca tymczasowa

nazwa firmy

BIANCHERIA SP. Z O.O.

brana

Handel

dane kontaktowe

Ogoszenie nieaktualne!

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty