Praca SZTOKHOLM

KIEROWCA KATEGORII C-SZWECJA

stanowisko: KIEROWCA KATEGORII C-SZWECJA

miejsce pracy: SZTOKHOLM / wszystkie / Polska


opis stanowiska

Adaptus Bemanning jest miêdzynarodow± firm± rekrutacyjn±, z siedzib± w Sztokholmie. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kierowca kategorii C

Obowi±zki:
-dostarczanie oraz wypakowywanie produktów spo¿ywczych w sklepach w Sztokholmie oraz okolicach
-aktywny kontakt z klientami, dokonywanie zamówieñ

wymagania

-prawo jazdy kat. C
-do¶wiadczenie w pracy kierowcy, poparte referencjami
-umiejêtno¶æ nawi±zywania kontaktów, motywacja do pracy z lud¼mi
-komunikatywna znajomo¶æ j. angielskiego lub szwedzkiego jest warunkiem koniecznym

oferowane warunki

-Pracê na ca³y etat, zatrudnienie sezonowe od czerwca do sierpnia 2007 (10 tygodni), po tym okresie mo¿liwo¶æ sta³ego zatrudnienia
-wynagrodzenie 112 kr/godz + 13,3% rekompensaty urlopowej (ok. 51 PLN/godz brutto)
-p³atny trening
-wszystkie obowi±zuj±ce ubezpieczenia
-przelot na koszt pracodawcy

rodzaj pracy

Praca sta³a

nazwa firmy

ADAPTUS Bemanning AB

brana

Handel

Inne

Praca fizyczna

Transport/Logistyka

Us³ugi

dane kontaktowe

Ogoszenie nieaktualne!

Praca pozostae oferty pracy


Copyright 20011 SEO ul. Idzikowskiego 19 02-704 Warszawa

Praca Portal-praca.pl

Pozostae oferty